PORTFOLI

Inspiració moodboard

E n aquest portfoli pots veure diferents Moodboards creats per inspirar als nostres clients, pensats per ajudar-los a fer-se una idea de l’estil i la decoració que s’està dissenyant pel seu enllaç o esdeveniment. Ens serveix per posar en conjunt idees i gustos, però sobretot per assegurar-nos de què treballem en la bona direcció i la que ells desitgen, garantint així que el resultat que tindran serà el que esperen tenir.